Våre prisar (01.01.2016)

Etableringskostnader

Alle medlemsskap betalt ved avtalegiro 399,- (For student/60+ kr 250,-)
Kortkostnad alle kundar (om ikkje kunden har kort frå før) 150,-
Wellness-nøkkel 350,-

Treningsavgift

Føreset avtalegiro

Månadleg treningsavgift 470,-
Føreset ein avtalegiro

Etableringskostnad for påfylgjande familiemedlemmar 250,-
Månadleg treningsavgift for 2 personar 790,-
Månadleg treningsavgift for 3 el fleire personar 1095,-
* Kan ikkje fryse månadleg trekk
* Gjeld familiemedlem inntil 21 år med samme adresse
Føreset avtalegiro, ingen minimums avtaleperiode

Månadleg treningsavgift 470,-
60+ Familie -15%

 

* Gjeld personar over 60 år og 100% uføretrygda personar
* Kan fryse inntil 6 valfrie månader i året

 799,-
Føreset avtalegiro, ingen minimums avtaleperiode

Månadleg treningsavgift 615,-
* Kan fryse inntil 6 valfrie månader i året
Føreset avtalegiro

Månadleg treningsavgift 315,-
* Gjeld for personar som jobbar borte frå heimstaden i faste turnusordningar
Føreset avtalegiro

Månadleg treningsavgift 400,-
* Kan fryse intil 3 mnd pr år
Føreset avtalegiro

Etableringskostnad for bedrifter 4000,-
* Gir tilsette med sambuar/ektefelle fri etablering i 6 veker etter oppretting av avtale
Månadleg treningsavgift 445,-
* Sponsorbeløp vert avtalt ved oppstart av bedriftsavtale
For gjestar ved Topp Trening AS

Drop-in 150,-
* Gir fri trening ein heil kalenderdag